Program Ograniczania Niskiej Emisji w mieście Krakowie z grzejnikami Hybrid!

Poznaj nasz nowoczesny ekologiczny panel grzewczy - przekonaj się dlaczego warto!

Sprawdź ile możesz zyskać w stosunku do tradycyjnego ogrzewania!

Energooszczędny, wydajny, bezpieczny i prozdrowotny...

Program Ograniczania Niskiej Emisji w mieście Krakowie

Z ogromną satysfakcja możemy poinformować, że przystąpiliśmy do realizowanego od 2012 roku Programu Ograniczania Niskiej Emisji w mieście Krakowie (przyjętego uchwałą Nr XXI/275/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 06 lipca 2011 r. z późn. zm.).

Program daje możliwość ubiegania się o dotację do zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne, polegającej na likwidacji palenisk węglowych i zamienieniu ich na ogrzewanie: miejskie, elektryczne, gazowe, odnawialne źródła energii.

Czytaj więcej

Nowoczesne ceramiczne elektryczne panele grzewcze z promieniowaniem podczerwonym do wszechstronnego zastosowania - do mieszkań, domów, hoteli, sklepów, biur, magazynów i innych. Wysokowydajne dzięki połączeniu dwóch metod ogrzewania - HYBRID technologies now.